Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Зошто природните ресурси во Македонија се управуваат лошо?

Факти

Прекумерно искористување на природните ресурси, верувањето дека ќе бидат неограничени и покрај неодржливото користење, неефикасен инспекциски надзор, неспроведување на законите, употреба на застарени технологии се дел од причините поради кои со ресурсите во Македонија се управува лошо. Прочитајте повеќе ТУКА.

Датум

7 април 2021