Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Lumi Bregallnicë “ulëron” nga moskujdesi ekologjik

Lumi Bregallnicë “ulëron” nga moskujdesi ekologjik. Ujërat e zeza të jospastruara nga amvisëritë, praksat jo të mira bujqësore, xehëroret dhe kapacitetet tjera industriale ia thurin fatin lumit më të madh të pjesës lindore.

Сподели