Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Mbikqyrje inspektuese joprofesionale lejojnë ndotësit të ngelin të padënuar

Inspektorë pa integritet, të deleguar nga partia, të cilët mbrojnë biznes interese në vend të mjedisit jetësor. Eko aktivistët akuzojnë për mbikqyrje inspektuese joprofesionale. Ligjet lejojnë që inspektorë për mjedis jetësor të mund të bëhen edhe ekonomistë edhe juristë. Nga inspektoratet pranojnë se kanë mungesë të kuadrove profesionale dhe trajnimeve, dhe për shkak të mbikqyrjeve inspektuese joprofesionale, ndotësit ngelin të padënuar. A do të ndihmon Këshilli inspektues qytetarë në kapacitetin e pamjaftueshëm të inspektorëve për zvogëlim të ndotjes? Shikoni në “Kthjellu“.
Сподели