Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Промо: Цели населени места без безбедна вода за пиење

Дали пристапот до вода за пиење е основно човеково право за сите во Македонија? Сè уште има луѓе кои воопшто немаат чиста и здрава вода за пиење. Други, пак, се снабдуваат од водоводи кои сами ги изградиле, со вода која не е биолошки и хемиски испитана. Гледајте во „Разбистри сè“ во понеделник во 17:45 часот на МТВ1 и во живо на Фејсбук страницата на Институтот за комуникациски студии.

Сподели