Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Промо: Недостига ли еколошка контрола врз големите индустриски капацитети?

Недостига ли еколошка контрола врз големите индустриски капацитети? Законот за води наложува индустриските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање. Но на терен еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабрики без пречестителни станици. Дури 99,7 проценти од непрoчистените отпадни води од индустријата и рударството, завршуваат директно во водотеци. Гледајте во „Разбистри сè“ во понеделник во 17:45 на МТВ1 и во живо на Фејсбук каналот на Институтот за комуникациски студии.

Сподели