Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Инспекциска контрола по пријави добиени од Фејсбук

Стории

Граѓаните можат да пријавуваат загадување брзо и лесно преку Фејсбук, мејл и веб страницата на Инспекторатот за животна средина од кое било место. Претставките веднаш ќе бидат распределувани до инспекторите кои ќе извршат контрола директно на терен. Пријавувачите, пак, ќе бидат известени како постапиле инспекторите и дали изрекле казна.

Видете ја целата ТВ емисија овде: на македонски; на албански.

Датум

1 февруари 2021