Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

A mungon kontrollë ekologjike mbi kapacitetet e mëdhaja industriale?

Vallë a mungon kontrollë ekologjike mbi kapacitetet e mëdhaja industriale? Ligji për ujëra urdhëron që ujërat e zeza industriale të spastrohen para se të lëshohen. Por në teren incidente ekologjike nga kemikaliet në lumej dhe fabrika pa stacione spastruese. Deri 99,7 përqind nga ujërat e zeza të jospastruara nga industria dhe xehtaria mbarojnë drejtë në rrjedha ujore. Shikoni në emisionin “Kthjellu”.
Емисијата можете да ја најдете на македонски јазик овде.
Сподели