Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Неконтролирани депонии од властите ги трујат водите

Неконтролираните депонии од властите ги трујат водите во строго заштитетни подрачја. Индустриската депонија на поранешен Југохром не е отстранета, а содржи канцероген хром кој им се заканува на жителите во околните села и на изворот Рашче. Депониите на Лепенец се веднаш до бунарите кои со вода го снабдуваат Скопје. Исцедокот од Вардариште загадува и после седум години од затворањето. Гледајте „Разбистри сè“.

Емисијата е достапна на албански јазик овде.

Сподели