Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Заеднички активности на Алијансата

Може овде да има краток текст.

Барање за повлекување на Предлог-законoт за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, поднесен во Собранието на РСМ по скратена постапка

Граѓански организации, високообразовни институции и експерти се противат на измените...

прочитај повеќе
Минерални суровини

Може овде да има краток текст.

Активности на партнерите

Може овде да има краток текст.

Активности на Eco-Logic

Може краток текст.

Не се пронајдени објави.

Активности на МОФ

Може краток текст. Овде ќе се редат последните три активности. За сите активности на Младинскиот образовен форум, кликнете овде.

Не се пронајдени објави.