Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Здружените граѓани најдобро го штитат јавниот интерес: Научени лекции од проектот „Поврзи ги точките“

Овој извештај се темели на ставовите на учесниците на „Достапна и чиста вода за сите“, дискусија со граѓани одржана на 18ти октомври 2021 година. Настанот е организирани од страна на Институтот за европска политика во рамки на кампањата „Разбистри сè“ на Институтот за комуникациски студии (ИКС) и Алијансата за застапување и лобирање....

Издадените дозволи за вода достапни на една платформа

Дигиталната водна книга и стандардизираниот мониторинг врз водните тела треба да придонесат кон поголема транспарентност на податоците за управување со водите на Министерството за животна средина....

Грубо спречена суштинска дебата во Собранието

Последниот обид во комисијата за европски прашања да се замолчи експертската јавност покажува дека и покрај декларативните фалби за партиципативност, јавноста се третира повеќе како набљудувач наместо како активен учесник во работата на комисиите....

Ставање ред во користењето на реките и езерата најавува Министерството за животна средина

Со новиот Закон за водите треба да се спречи прекумерното ископување на песок од реките и езерата, да се вклучат локалните жители во доделувањето на концесиите и да се засили инспекциски надзор, уверуваат од Министерството за животна средина....

Измените на законот за инспекциски надзор во животната средина идната недела во собраниска процедура

Граѓанските здруженија кои се надеваат дека пратениците нема да останат глуви на нивните предлози, а со цел да се заштити животната средина, бараат достапност на инспекторите за викенди и вон работното време, надзор на Државниот инспекторат за животна средина врз локалните инспектори, координација меѓу инспекторите на државно и локално ниво како и поголема транспарентност....

Концесии за минерални суровини се одземаат, ама тешко оди наплатата на парите

Зајакнати се контролните надзори врз концесионерите на минерални суровини, уверуваат од Министерството за економија. Сепак, признаваат дека недостигаат инспектори, пари и опрема, за да бидат контролирани сите концесии. ...

Ќе ги прифатат ли пратениците амандманите на Граѓанскиот инспекциски совет?

Достапност на инспекторите за викенди и вон работното време, надзор на Државниот инспекторат за животна средина врз локалните инспектори, координација меѓу инспекторите на државно и локално ниво како и поголема транспарентност - ова се барањата на 35 граѓански здруженија,а со цел да се подобри инспецискиот надзор кога станува збор за заштита на животната средина....

Еко-активистите бараат подобар закон за инспекција против загадувањето

Државните и локалните инспектори подобро да се координираат меѓусебно. Да добијат опрема, поефективно да го планираат инспекцискиот надзор, но и да се реши хроничниот проблем на немање инспектор после работно време и за викенди, со цел поефектино да се решава и загадувањето во Македонија. ...